Troszyn

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
150 000 PLN
Cena za m2
146,20 PLN
Powierzchnia działki
1 026 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
Tak
Numer oferty
89/10981/OGS

Opis nieruchomości

W naszej ofercie atrakcyjne działki przy jeziorze Ostrowo (gmina Wolin) w miejscowości Troszyn.
Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania o symbolu 6UT. (opis poniżej).
Bardzo atrakcyjna lokalizacja - przy samym jeziorze w pobliżu drogi S3 (1,5 km), co wkrótce  
będzie umożliwiało dojazd do Świnoujścia czy Międzyzdrojów w zaledwie kilkanaście minut. 
Energia elektryczna w drodze, niektóre działki posiadają już zamontowaną rozdzielnię elektryczną (szafkę elektryczną).
Działka na zdjęciach nr 1 -  1026m2 - oferta aktualna - 146 zł / m2 
Działka na zdjęciach nr 2 -  1162m2 - oferta aktualna -  146 zł / m2
Działka na zdjęciach nr 3 - 1075m2 -  oferta aktualna -  146 zł / m2
w cenie działki udziały w drodze i ścieżce pieszej do jeziora. 
Energia elektryczna w drodze, niektóre działki posiadają już zamontowaną rozdzielnię elektryczną (szafkę elektryczną).
 
Jezioro Ostrowo:
• powierzchnia - 377, 5 ha
• max długość 3,4 km
• max szerokość1,0 km
• średnia głębokość 2,8 m
• max głębokość 6,8 m
Możliwość zakupu działki z projektem budowlanym domu mieszkalnego pasywnego (dodatkowy koszt), oraz 
możliwość zawarcia umowy budowy domu z firmą budowlaną.
Plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem 6UT
Na terenie o powierzchni 0.7499 ha, oznaczonym na załączniku graficznym 6.UT, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone w ustępach od 2 do 12.
2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek: 70%,
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) zabudowa rekreacyjna: 9,0 m,
b) zabudowagarażowaigospodarcza:7,0m.
5) forma architektoniczna nowej zabudowy:
a) zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym
podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym,
wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m,
b) zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku rekreacyjnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 0,3 m,
c) szerokość elewacji frontowej budynku rekreacyjnego do 16,0 m,
d) kształt bryły budynku: horyzontalny,
e) rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony
z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem
ryzalitów, ganków i werand,
f) otwory okienne i drzwiowe: prostokątne,
g) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy,
lukarn i balkonów, zakaz stosowania wieżyczek,
h) elewacje wykończone materiałem charakterystycznym dla lokalnej
zabudowy, tynki w jasnych barwach,
6) kształt dachu stromy:
a) dach budynków powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci: 30°-45°, bez ich przesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,
b) dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,
c) kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, dopuszcza się pokrycie dachu materiałami naturalnymi np.: trzcina, gont.
7) dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami trwałymi, o wysokości do 1,50 m liczonej od poziomu terenu: wzdłuż drogi typu ozdobnego z materiałów i o wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych,
8) odległość między budynkami rekreacyjnymi nie powinna być mniejsza niż 8,0 m.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) wielkość działki, minimalna: 0,1000 ha,
2) szerokość frontu działki, minimalna 30,0 m, dla działki położonej w północno-
wschodnim narożniku terenu dopuszcza się szerokość frontu działki w wielkości równej: 12,0 m, dla działki położonej w północno-zachodnim narożniku terenu dopuszcza się szerokość frontu działki w wielkości: 5,0 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°,
4) dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. 
 

Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Dostępne w okolicy: Jezioro, Las

Mapa

Kontakt

Oskar Przybyszewski

Oskar Przybyszewski

Telefon:
792688000
E-mail:
biuro@promohouse.com.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Promohouse Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Promohouse Nieruchomości z siedzibą przy Norwida 7/11U, 72-500 Międzyzdroje (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@promohouse.com.pl… czytaj więcej